Zuurkastmeting

Om bedrijfszeker en veilig te werken met zuurkasten bestaat een wettelijke verplichting om jaarlijks periodieke metingen uit te voeren.

Aan de hand van geijkt meetapparatuur is AMIT Meet- en inregeltechniek in staat om de goede werking van de zuurkast vast te stellen.

Deze goede werking word o.a. bepaald door:

  • een goede, lineaire raamintredesnelheid van de aangezogen lucht;
  • een goede doorstroming in de gehele zuurkast;
  • goede afzuiging werkbladniveau.

De Meetgegevens worden samengebracht in een overzichtelijk meetrapport.