Rookproeven

Voordat een installatie luchtzijdig wordt ingeregeld, is het noodzakelijk dat de uitblaaspatronen van de aanwezige luchtroosters worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld.

Nadat de installatie luchtzijdig is ingeregeld, kunnen rookproeven aantonen of het uitblaaspatroon van de roosters naar wens is.

Door het zichtbaar maken van het uitblaaspatroon door middel van een rookproef kunnen tochtklachten in kaart worden gebracht en worden verholpen.

Ook kan door middel van een rookproef worden bepaald of er in een ruimte een overdruk dan wel onderdruk heerst.