Luchtzijdig inregelen

Het doel van luchtzijdig inregelen is het in overeenstemming brengen van de luchthoeveelheid met de ontwerpwaarden om zodoende de balans in de klimaatinstallaties te garanderen. Bij oplevering en ingebruikname van gebouwen blijkt vaak dat installaties onvoldoende of niet zijn ingeregeld.

AMIT Meet- en Inregeltechniek balanceert installaties aan de hand van een systematische aanpak op een snelle en efficiënte manier. Het inregelen geschiedt geheel volgens de ISSO-publicatie 33, die is voorzien van vuistregels voor het ontwerpen en inregelen van installaties.

De combinatie van kennis, deskundigheid en geavanceerde meetapparatuur garanderen dan ook betrouwbare meetresultaten.

De meetresultaten van het luchtzijdig inregelen worden duidelijk, overzichtelijk en als één geheel samengebracht in een meetrapport.