Geluidsmeting

Nadat een installatie in gebruik is gesteld en is ingeregeld,

kan door de adviseur worden geƫist, dat er een geluidsmeting dient plaats te vinden. AMIT Meet- en inregeltechniek kan aan deze eis voldoen, doordat wij de apparatuur en expertise bezitten om deze metingen voor u uit te voeren.

Veelal word het geluidsniveau (dBA) gemeten in een aantal referentievertrekken. Als de maximale waarden worden overschreden, is het mogelijk om te achterhalen waardoor deze overschrijding wordt verookzaakt. Dit is te achterhalen door het geluidsniveau per octaafband te meten.