APK Keuring

APK keuring: 

Wanneer u er zeker van wilt zijn dat uw klimaatinstallatie voldoet aan de gestelde eisen en nog steeds juist functioneert is het aan te bevelen periodiek zowel lucht- als waterzijdig uw installatie te laten testen door AMIT Meet- en Inregeltechniek. Een onderdeel is steekproefgewijs de installatie doormeten en vergelijken met het ontwerp of een en ander nog voldoet aan de instellingen. Verder kunnen wij controleren of luchtbehandelingskasten en/of filters nog voldoende presteren of bijvoorbeeld gereinigd of vervangen moeten worden. Zo voorkomt u dat er verschillen in klimaat kunnen ontstaan en bijvoorbeeld de energiekosten onnodig oplopen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een op maat APK voor uw installatie.